lineThe Novel

http://pierre-marteau.com/novels.htmlline

Eenige vermakelyke, doch waarachtige historien, synde het leeven van verscheide reukeloose pachters, borgers, medestanders, collecteurs en verklikkers &c. (Franiker: voor de auteur, Jan Defensiu, 1697).
line by Inger Leemans

Eenige vermakelyke, doch waarachtige historien, synde het leeven van verscheide reukeloose pachters, borgers, medestanders, collecteurs en verklikkers &c. Hier in Neederland voorgevallen. En door een van haar consoorten seer net by malkander t'samen gebraght door eygen ervaringe. Franiker: voor de auteur, Jan Defensiu, 1697.

Description

In sommige exemplaren is de datum fout gedrukt: 1677. Blijkens pagina 214 moet het werk ná 1696 zijn geschreven.

Shelf-markslink

{KB: 32 A 14} {UBL: 1224 H 24} {UBL: 1224 H 26} {PBL: A 1611}

Publishers

Timotheus ten Hoorn?

Bibliographical Reference

Gieles/Plak 79 en 80, Buisman 8722 en 873, Muller 499, STCA 1677.1 en 1697.2 f 41.

History of Publication
A. a this editionEenige vermakelyke, doch waarachtige historien, synde het leeven van verscheide reukeloose pachters, borgers, medestanders, collecteurs en verklikkers &c. (Franiker: voor de auteur, Jan Defensiu, 1697).
  b Eenige vermakelyke, doch waarachtige historien, synde het leeven van verscheide reukeloose pachters, borgers, medestanders, collecteurs en verklikkers &c. Hier in Neederland voorgevallen [...]. (Franiker: voor de auteur, J. Defensiu [= Timotheus ten Hoorn?]) [Frontispiece: "'t Leeven der reukeloose pachters, 1697" {UBA: OK 73-585} Mateboer Aanvullingen, Buisman 874. The plates differ considerably from those of the first edition.]