lineThe Novel

http://pierre-marteau.com/novels.htmlline

Gerrit van Spaan,
Het koddig en vermakelyk leven van Louwtje van Zevenhuizen of: het schermschool der huislieden [...]. 2 Pts. (Rotterdam: Pieter de Vries, 1752).
line by Inger Leemans

Gerrit van Spaan, Het koddig en vermakelyk leven van Louwtje van Zevenhuizen of: het schermschool der huislieden [...]. 2 Pts. (Rotterdam: Pieter de Vries, 1752).

Het koddig en vermakelyk Leven| VAN| LOUWTJE| VAN| ZEVENHUIZEN| OF HET| SCHERMSCHOOL| DER| HUISLIEDEN| Vervaat in twee deelen| waar agter gevoegt is| De Afrikaansche en Aziaansche| WEG-WYZER| Beschreyvende verscheide Gewesten en Landstreeken| Inzonderheit het Eiland PINES, op het welke| eenen Joris Pines 1789 kinderen en kinds-|kinderen heest voortgeteelt| Zamengesteld door| GERRIT VAN SPAAN| [typographical ornament]| Te ROTTERDAM,| Gedruckt by PIETER DE VRIES, Boekdrukker| woonende in de Valkensteeg. 1752.

Description

Shelf-markslink

{KB: 32 D 34} {UBA: 398 E 3} {GRU: i600 32.083 SPAA O01} {GRU: A 81} {UBL: 1225 E 20} {KUN: 841 c 62} {L: 12580.b.51}

Bibliographical Reference

Mateboer 824, Buisman 2147, Muller 504.

History of Publication

Cf. Schermschool der huislieden, of het koddige leven der boeren (Rotterdam: Pieter de Mooy, 1700).link